Parret henvender sig til præsten og aftaler tidspunkt for vielsen. Det er en forudsætning for en vielse i kirken, at mindst den ene af parterne er medlem af folkekirken.


Før vielsen kan finde sted, skal borgmesterkontoret i bopælskommunen udstede en prøvelsesattest, der dokumenterer, at de lovformelige betingelser for at indgå ægteskabet er opfyldt. En sådan attest er gyldig i 4 måneder fra udstedelsesdagen.

 

I passende tid før vielsen mødes præsten og brudeparret til en samtale. Her gennemgås vielsesritualet, det aftales, hvilke salmer, der skal synges o.l.

 

Hvis der i forbindelse med vielsen ønskes foretaget navneændring, skal en anmeldelse heraf finde sted til bopælssognet (NB!) i god tid, inden vielsesdatoen. 

For at en vielse kan være juridisk gyldig, kræves tilstedeværelsen af 2 vidner over 18 år. Vidnernes fulde navn og adresser indføres i kirkebogen.

 

Ved kirkelige velsignelser rettes der ligeledes henvendelse til præsten. 

SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045