Vennebjerg Kirke
SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045