Enhver kan løse sognebånd til en anden præst end sognets præst. Ønskes sognebåndsløsning rettes henvendelse til den præst, hvortil sognebåndet ønskes knyttet.

Bemærk at sognebåndsløsningen automatisk ophører når den præst, man har løst sognebånd til fratræder sit embede i det sogn, hvor vedgørende gør tjeneste.

Der er mulighed for at anmelde, at man også ønsker at udøver sin valgret til menighedsrådet i det sogn, som den præst, man har løst sognebånd til, er ansat.

SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045