Kirken er viet til sømændenes helgen, Sct. Nikolaj. Den ligger nogenlunde midt i sognet, ganske vist i den tyndest befolkede del. De ældste dele af kirken blev opført i midten af 1100-årene ganske tæt ved landsbyen Skallerup, og den var på syd- og østsiden omgivet af lavvandede damme og mosedrag.

Kirkens oprindelige dele, skibet og koret, bærer præg af irsk-engelsk byggetradition og er opført af fint tilhuggede granitkvadre med mandsdør mod syd og kvindedør mod nord.

Mod slutningen af 1400-tallet blev kirken udvidet. I forbindelse med opførelsen af tårnet rev man kirkens vestgavl ned, og kvaderstenene herfra blev genbrugt i tårnets nederste del. Resten af tårnet består af munkesten. Det ses tydeligt på tårnets nordside, der er ukalket.

Ved nordsiden af koret blev senere opført et sakristi (præsteværelse), og ud for mandsdøren i syd blev våbenhuset opført.

Tårnrummet, våbenhuset og sakristiet blev bygget med krydshvælv, som kun er bevaret i sakristi og våbenhus. Tårnets murværk er flere gange beskadiget ved lynnedslag, og hvælvingerne i tårnrummet slog revner og faldt til sidst ned.
SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045