Navneændringsformular udfyldes på www.borger.dk. Betaling for navneændringer, der er pålagt gebyr, (hvilket gælder alle navneændringer, der ikke finder sted i forbindelse med en viels, hvor en af ægtefællerne eller begge antager den anden ægtefælles efternavn og/eller mellemnavn) foregår ligeledes på www.borger.dk. (Betalingen betragtes som en del af ansøgningen).

Sognepræsten modtager herefter en elektronisk anmodning om navneændring og behandler sagen.

Spørgsmål om navneændring kan rettes til sognepræsten.

 

SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045