Kort orientering om praktiske forhold omkring menighedsrådsvalget

 

Valget afholdes tirsdag den 8. november.

   I Skallerup og Vennebjerg vælges ved separate valg 3 medlemmer fra hvert sogn til sammen at indgå i et fælles menighedsråd.

   Hvis der inden den 27. september kl. 19.00 kun er indleveret én liste med kandidater til valget i det pågældende sogn, bortfalder valghandlingen den 8. november, og de på denne opførte liste først opførte kandidater – i det antal, der skal til for at udgøre et menighedsråd – vil derefter betragtes som valgte.

    Kandidatlister kan tidligst indleveres til valgbestyrelsen (Formand for valgbestyrelsen i Skallerup sogn: Leif Jensen, Grønnevang 4, tlf. 98 96 83 45. Formand for valgbestyrelsen i Vennebjerg sogn: Helmer Møller, Klangshøjvej 26, tlf. 98 96 08 01) tirsdag den 20. september kl. 19.00, og skal senest være indleveret tirsdag den 27. september kl. 19.00. Materiale til brug for udfærdigelse af kandidatlister kan fås hos valgbestyrelserne.

    Antallet af kandidater på en liste kan være fra 1 til 6.

   Kandidaterne skal skriftligt tilkendegive, at de er villige til at stille op. Hver kandidatliste skal være underskrevet af mindst 5 og højst 15 stillere.

   Valgret har som hovedregel ethvert medlem af folkekirken, der er fyldt 18 år, under forudsætning af at vedkommende har bopæl i eller har løst sognebånd til sognet.

   Som hovedregel er alle, der har valgret, også valgbare Dog gælder særlige regler for præster, kirkefunktionærer og andre medarbejdere.

   Mere udførlig gennemgang af valgreglerne gives på orienteringsmøderne, der er omtalt nedenfor.

 

 

SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045