EFTER MENIGHEDSRÅDSVALGET

Menighedsvalget den 8. november blev aflyst, da der ved fristen for indlevering af kandidatlister til valget kun var kommet én. Herefter er situationen som følger, at de første 5 af de her nævnte kandidater fra den 27. november i år, udgør det menighedsråd, der skal varetage opgaven de kommende fire år:

Genvalg:

Poul L. Nielsen

Rælingen 1, Lønstrup

9800 Hjørring

Tlf. 22 72 16 83

Mail poul.nielsen.735@gmail.com

 

Allan Normann Sørensen

Møllebakkevej 2, Lønstrup

9800 Hjørring

Tlf. 23 46 21 29

 

Frank Normann Sørensen

Kystvejen 9, Lønstrup

9800 Hjørring

Tlf. 24 82 87 64

 

Nyvalg:

Lisbeth Faldborg,

Havblikvej 15A, Lønstrup

9800 Hjørring

Tlf. 22 92 12 07

Mail lfaldborg@gmail.com

 

Birgit Hjortlund,

Strandvejen 81, Lønstrup

9800 Hjørring

Tlf. 98 83 80 52

Mail birgithjortlund@hotmail.com

 


 

Suppleanter/Stedfortrædere:

Jane Jordansen

Galeasevej 9, Lønstrup

9800 Hjørring

Tlf. 61 71 97 02

Mail galeasevej@outlook.com

 

Erna Ottesen

Masten 1, Lønstrup

9800 Hjørring

Tlf. 23 92 63 75

Mail ej@o2sen.dk

 

Inga Nielsen

Tranebærvej 5, Lønstrup

9800 Hjørring

Tlf. 21 67 77 96

Kort orientering om praktiske forhold omkring menighedsrådsvalget

 

Der afholdes valg til menighedsrådet tirsdag den 8. november.

 

   Der skal i Mårup sogn vælges 5 medlemmer.

 

   Hvis der inden den 27. september kl. 19.00 kun er indleveret én liste med kandidater til valget, bortfalder valghandlingen den 8. november, og de på denne opførte liste først opførte kandidater – i det antal, der skal til for at udgøre et menighedsråd – vil derefter betragtes som valgte.

 

    Kandidatlister kan tidligst indleveres til valgbestyrelsen (Formand for valgbestyrelsen: Poul L. Nielsen, Rælingen 1, tlf. 22 72 16 83) tirsdag den 20. september kl. 19.00, og skal senest være indleveret tirsdag den 27. september kl. 19.00. Materiale til brug for udfærdigelse af kandidatlister kan fås hos valgbestyrelsen.

 

    Antallet af kandidater på en liste kan være fra 1 til 10.

 

   Kandidaterne skal skriftligt tilkendegive, at de er villige til at stille op. Hver kandidatliste skal være underskrevet af mindst 5 og højst 15 stillere.

 

   Valgret har som hovedregel ethvert medlem af folkekirken, der er fyldt 18 år, under forudsætning af at vedkommende har bopæl i eller har løst sognebånd til sognet.

 

   Som hovedregel er alle, der har valgret, også valgbare Dog gælder særlige regler for præster, kirkefunktionærer og andre medarbejdere.

 

   Mere udførlig gennemgang af valgreglerne gives på orienteringsmødet den 13. setember. Se herom nedenfor.

SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045