Intet afstemningsvalg i Skallerup-Vennebjerg-Mårup Pastorat

Da der ikke i nogen af sognene i pastoratet  den 13. oktober var indleveret kandidatlister til valg af andre medlemmer til menighedsrådet end dem, der blev valgt ved valgforsamlingen på Friskolen den 15. september, udgør de dér valgte fra 1. søndag i advent det nye, fælles menighedsråd.

Menighedsrådet består herefter af følgende:
Valgt fra Skallerup sogn:
   Michael Bue Nielsen, Skallerupvej 425
   Britta Andreasen, Nørlev Strandvej 345
   Rasmus Lømand Christiansen, Skallerupvej 525

Valgt fra Vennebjerg sogn
   Bent Pedersen, Overklitvej 10
   Søren Bendtsen, Vennebjergvej 283
   Inger Skamriis Andreasen, Rubjergvej 205

Valgt til medlem af rådet fra Mårup sogn
   Poul L. Nielsen, Rælingen 1
   Birgit Hjortlund, Strandvejen 81
   Flemming Secher Boye, Ternevej 5


Følgende er stedfortrædere:
Fra Skallerup sogn:
   Jonna Sørensen, Skallerupvej 496
   Jane Axelsen, Skallerupvej 405

Fra Vennebjerg sogn
   Emil Gram Jensen, Lønstrupvej 296A
   Svenning Christensen, Nydalvej 2

Fra Mårup sogn
   Inga Nielsen, Tranebærvej 5
   Lars Jakobsen, Masten 5
VALG AF NYT MENIGHEDSRÅD

VALGFORSAMLINGEN

Tirsdag d. 15. september kl. 19.00 på Friskolen Skallerup

 

56 var mødt op på Friskolen, da der var valgforsamling til valg af medlemmer til det fælles menighedsråd for Skallerup, Vennebjerg og Mårup sogne, der fra 1. søndag i advent i år skal varetage de opgaver, som de nu to siddende menighedsråd har løst,  de kommende 4 år.

Efter en fælles orientering delte de fremmødte sig i tre grupper ... svarende til det konkrete sognetilhørsforhold ... og foretog valg:
først af 3 medlemmer, til - sammen med 3 for hvert af de andre sogne - få at sæde i det fælles råd
dernæst af 2 stederfortrædere - på samme måde fra hvert sogn 

Udfaldet af disse separate valghandlinger  blev følgende

Valgt til medlem af rådet fra Skallerup sogn:
   Michael Bue Nielsen, Skallerupvej 425
   Britta Andreasen, Nørlev Strandvej 345
   Rasmus Lømand Christiansen, Skallerupvej 525

Valgt som stedfortræder fra Skallerup sogn:
   Jonna Sørensen, Skallerupvej 496
   Jane Axelsen, Skallerupvej 405

Valgt til medlem af rådet fra Vennebjerg sogn
   Bent Pedersen, Overklitvej 10
   Søren Bendtsen, Vennebjergvej 283
   Inger Skamriis Andreasen, Rubjergvej 205

Valgt som stedfortræder fra Vennebjerg sogn
   Emil Gram Jensen, Lønstrupvej 296A
   Svenning Christensen, Nydalvej 2

Valgt til medlem af rådet fra Mårup sogn
   Poul L. Nielsen, Rælingen 1
   Birgit Hjortlund, Strandvejen 81
   Flemming Secher Boye, Ternevej 5

Valgt til stedfortræder fra Mårup sogn
   Inga Nielsen, Tranebærvej 5
   Lars Jakobsen, Masten 5


Skulle der … SENEST DEN 13. OKTOBER … være nogen, der fra DERES EGET SOGN indgiver en alternativ kandidatliste, vil der blive afholdt valg for medlemmer af Folkekirken i det pågældende sogn TIRSDAG DEN 17. NOVEMBER. Nærmere information om, hvilke formelle krav der er til udarbejdelse og indgivelse af en sådan liste kan fås hos formændene for valgbestyrelserne, der også stiller sig til rådighed med svar på andre spørgsmål.
Yderligere information kan findes i Kirkeministeriets cirkulære om valget: 
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9014


Formand for valgbestyrelsen  i Mårup sogn:
Poul L. Nielsen, Rælingen 1, tlf. 29 27 20 83

 

Formand for valgbestyrelsen i Skallerup og Vennebjerg sogne:
Inger Skamriis Andreasen, Rubjergvej 205, tlf. 98 96 00 33 / 20 65 85 33 

SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045