Kirkegårdene ved Skallerup og Vennebjerg kirker
 

Mobil 23 29 67 51 (Fastnet Tlf: 98 96 09 40 afmeldt pr. 31-12-2021)

Email: skallerupvennebjergkirker@gmail.com
Graver og kirketjener ved Skallerup
og Vennebjerg kirker:

Ellen Barup

 


 
Gravermedhjælper og -vikar ved Skallerup og Vennebjerg kirker:
Jesper Christensen 
Gravermedhjælper og -vikar ved Skallerup og Vennebjerg kirker:
Kurt Jensen
 
Kirkegården ved Lønstrup kirke
 
Graver og kirketjener ved Lønstrup kirke:
Laila Tronsen
Tlf.: 23 70 82 93
E-mail: lonstrupkirke@live.dk


 
Gravermedhjælper og -vikar ved Lønstrup kirke:
Susanne Christensen

 
Organist og kirkesanger ved alle tre kirker
Kirkesanger ved Skallerup, Vennebjerg og Lønstrup kirker:
Jytte Jakobsen
Tlf.: 20 41 85 98
E-mail: krogsoegaard@jubii.dk
Organist ved Skallerup, Vennebjerg og Lønstrup kirker:
Anders Barfoed
Tlf.: 40602199
E-mail: anders-barfoed@mail.dk

 
Korledelse
Korleder for Sognekoret:
Torben Warncke
Tlf.: 23 29 69 03
E-mail: torben@ingstrup.dk

 
SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045