MÅRUP MENIGHEDSRÅD

 

Formand:

Poul L. Nielsen,

Rælingen 1, 9800 Hjørring.

Tlf. 29 27 20 83. E-mail: poul.nielsen.735@gmail.com

 

Næstformand:

Allan Normann Sørensen,
Møllebakkevej 2.
Tlf. 98 96 01 28 / 23 46 21 29 

 

Kirkeværge for kirkens bygninger:

Frank Normann Sørensen,

Kystvejen 9, 9800 Hjørring.

Tlf. 98 96 02 31 / 24 82 87 64.

  

Kasserer:
Birgit Hjortlund,

Strandvejen 81, Lønstrup, 9800 Hjørring.
Tlf. 29 42 96 52. E-mail: birgithjortlund@hotmail.com

Kirkeværge for kirkegården og udenomsarealer samt kontaktperson i forhold til personale:

Lisbeth Faldborg,

Havblikvej 15A, Lønstrup, 9800 Hjørring.

Tlf. 22 92 12 07. E-mail: lfaldborg@gmail.com

 
 

Regnskabsfører (uden for menighedsrådet):

Bodil Træholt Nielsen,

Askevej 11, 9480  Løkken.

Tlf. 98 99 90 15 / 29 93 90 15. E-mail: t.s.n@mail.tele.dk    

 

Bygningssagkyndig (uden for menighedsrådet):

Per Lønborg Pedersen,

Strandvejen  89, Hjørring

Tlf. 96 23 95 00. E-mail: plp@loenborg.as

 

 

 

 

SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045