”Luk julefreden ind”

Lønstrup kirke, søndag d. 6. december kl. 16

 

 

Efterhånden er "Luk julefreden ind" en tradition i Lønstrup kirke.

   Det startede i 2007 på initiativ af kirkesanger Jytte Jakobsen. I år er det 8. gang, at Lønstrup kirke en søndag i starten af december fyldes med julens glade toner.

   Årets koncert er sammensat af julesalmer fra salmebogen. De kendte sal-mer synges på kendte og mindre kend-te melodier. Laila Tronsen vil på kreativ vis oplyse kirkerummet med levende lys. Salmerne vil blive fremført som solosang samt i arrangementer med to- eller trestemmig sang.

   De medvirkende sangere er Margit Ravgård Christiansen, Jytte Jakobsen og Hanne Bruus Storm. Hanne Bruus Storm medvirker ligeledes på orgel. Steen Poulsen akkompagnerer på requintoguitar. 

   Der er adgang til kirkerummet fra kl. 15.45. I kirkerummet er der stilhed, levende lys og sagte meditativ guitar-musik. 

   NB: ”Tårnfortælling for børn” i kirken samme dag kl. 15.30. Se  under arrangementer for børn.


 

Julekoncert i Skallerup kirke torsdag den 10. december kl. 19.30

 

Traditionen tro bliver der også i år julekoncert i Skallerup kirke. Sindal Brass Band medvirker, samt naturligvis vores eget Sognekoret under ledelse af Hanne Bruus Storm. Og naturligvis får alle fremmødte lejlighed til at bruge stemmen. Også i Sognegården, hvor der er kaffe og kage på bordet efter koncerten i kirken. Alt sammen ganske gratis både i kirken og i Sognegården.
   Der kan bestilles kørsel med kirkebilen.
 

 

 


 
LEVENDE? ELLER BARE TRAVL?
Musikgudstjeneste i Lønstrup kirke onsdag den 2. marts kl. 19.30
 
Det aktive menneske fremstilles vidt og bredt som det store ideal. Det ville da også både menneskeligt og kristeligt set være problematisk at gøre passivitet til eksempel til efterfølgelse.
   Men hvad nytter det at være aktiv og leve, hvis livet midt i al travlheden siver ud mellem fingrene på os?
   I evangelierne fortælles om Jesus, der som hos de to søstre Martha og Maria sætter spørgsmålet i relief. Med af-sæt i den historie vil musikgudstjenesten også sætte det i relief i forhold til vores eget liv.
   Sognekoret medvirker under ledelse af Hanne Bruus Storm. Desuden medvirker Thomas Abildgaard, der er or-ganist ved Sct. Catharinæ kirke i Hjørring.
 
Efter gudstjenesten bydes der på kaffe /kage og småkager i våbenhuset. 
SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045