LEVENDE? ELLER BARE TRAVL?
Musikgudstjeneste i Lønstrup kirke onsdag den 2. marts kl. 19.30
 
Det aktive menneske fremstilles vidt og bredt som det store ideal. Det ville da også både menneskeligt og kristeligt set være problematisk at gøre passivitet til eksempel til efterfølgelse.
   Men hvad nytter det at være aktiv og leve, hvis livet midt i al travlheden siver ud mellem fingrene på os?
   I evangelierne fortælles om Jesus, der som hos de to søstre Martha og Maria sætter spørgsmålet i relief. Med af-sæt i den historie vil musikgudstjenesten også sætte det i relief i forhold til vores eget liv.
   Sognekoret medvirker under ledelse af Hanne Bruus Storm. Desuden medvirker Thomas Abildgaard, der er or-ganist ved Sct. Catharinæ kirke i Hjørring.
 
Efter gudstjenesten bydes der på kaffe /kage og småkager i våbenhuset. 
SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045