Og friest er dit åndefang,

når dybt du drager det i sang”

 

Musikgudstjeneste i Lønstrup kirke tirsdag den 31. oktober kl. 19.30

 

 Afholdes på Reformationsdagen, 500 år efter at Martin Luther med sine teser imod afladshandelen gav stødet til det, der siden skulle komme til også at for-me den luthersk-evangeliske kirke i Danmark. Gudstjenesten vil repræsentere et forsøg på at omsætte en væsentlig luthersk-reformatorisk erkendelse i aktuel, nutidig praksis; nemlig den, at musikken i sig selv rummer en afspejling af det under, at Guds Ord ”bliver kød” iblandt os og lægges hen til os, så vi under gudstjenesten – ikke mindst også i sang – ikke alene kan, men tage Ordet i munden, helst så enkelt som muligt med modersmålets egne lettilgængelige vendinger.

   Musikken vil komme til at spænde vidt i genrer - fra Bach til Beatles - og vil blive leveret af kirkens organist, Anders Barfoed, og korleder Torben Warncke, der naturligvis også optræder med Sognekoret.  

   Men ikke mindst vil menigheden helt i luthersk ånd selv komme til at synge med på en række salmer.

 

   Efter gudstjeneste serveres der kaffe/te med en bid kage til i tårnrummet.

SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045