11-08-2020

KIRKEVANDRING historiens spor

Kom og vær med på en 1½-times rundvisning med fortællinger, sagn og historier – i og ved Skallerup kirke.

Deltagelse er gratis.

   Vi mødes på kirkens parkeringsplads.

   I tilfælde af regn og rusk gennemføres et lidt reduceret fortælleprogram inden døre.

 

SKALLERUP KIRKE

Tirsdag d. 11. august kl. 14

Rundviser: Søren Thirup, Hjørring, tlf. 29 25 69 73.

 


Viser: 1 uge frem
16-08-2020
16. august
Vennebjerg kirke kl. 9.00 - Marianne Madsen
Lønstrup kirke kl. 10.30 - konfirmationsgudstjeneste, Peder Madsen (der vil ikke være plads til andre i kirken end konfirmanderne og deres familier, hvorfor andre henvises til gudstjenesten i Skallerup kirke)

 
18-08-2020

MENIGHEDS- OG ORIENTERINGSMØDE

OM DET KOMMENDE VALG

TIL MENIGHEDSRÅDET

Tirsdag den 18. august kl. 19

 

Mødet, der er offentligt, afholdes på Friskolen Skallerup, Skallerup Skolevej 3, og er fælles for alle vore tre sogne. Alle er velkomne.

   Der orienteres om det forgange års arbejde og menighedsrådenes aktuelle op-gaver.

   Ved samme lejlighed orienteres der om det kommende menighedsrådsvalg, der kommer til at adskille sig fra alle foregående som følge af, at det forrige år blev besluttet, at der fremover skal være ét fælles menighedsråd for alle pastoratets tre sogne.

   Efter orienteringen vil de fremmødte folkekirkemedlemmer fra de tre sogne hver for sig drøfte muligheden for at finde kandidater og suppleanter til det fælles menighedsråd, der kommer til at bestå af i alt 9 medlemmer, 3 fra hvert sogn.Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle
SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045