Indmeldelse

sker automatisk ved dåb inden for Folkekirken. Er man døbt med en kristen dåb i et anerkendt trossamfund, kan man anmode om optagelse i Folkekirken ved at henvende sig til sognepræsten.

Inden optagelsen skal man udfylde en indmeldelsesblanket. Denne fås ved præsten.


Udmeldelse

Udmeldelse af Folkekirken sker ved at udfylde et stykke papir hvor man skriver hvem man er og at man ønsker at melde sig ud af folkekirken. Dette brev afleveres/sendes til sognepræstn sammen med fødsels- og dåbsattesten. Efter udmeldelsen får den udmeldte en ny attest med påtegning om, at man er udtrådt af Den danske Folkekirke.

Ved udmeldelse fritages man for at betale kirkeskat. Samtidig mister man retten til at blive betjent af en præst fra Folkekirken i forbindelse med begravelse.

Man mister ikke retten til at gå i kirke.

SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045