Mårup Kirke
Kirkens placering
Ved Mårup Kirke har havet igennem de sidste 300 år ædt 1,25 meter af klinten om året i gennemsnit. Hvis forholdene har været således siden kirkens bygning omkring år 1200, har der været cirka en kilometer til havet, da kirken blev bygget. Lige før nedtagningen af kirken i august 2008, lå den bare 9 meter fra havet.
I foråret 2008, just før nedtagningen, lå Mårup Kirke faretruende tæt på skræntens afgrund.
 
Beskyttelse
 
I 1928 blev der bygget en ny kirke i Lønstrup, og lokalt ønskede man at rive Mårup Kirke ned og sælge blytaget. Nationalmuseet ønskede dog at bevare den så længe som muligt og overtog den i 1952. I 1988 blev kirken overtaget af Skov- og Naturstyrelsen, og i 2005 blev fredningen af kirken ophævet, så en eventuel nedrivning kunne begynde.
Mårup Kirke er en senromansk kirke opført ca. 1250. I 1808 forliser skibet The Crescent ud for Mårups kyst. Ankeret ved kirken stammer fra skibet.
 
Nedtagningen af kirken
Nedtagningsarbejdet i september 2008
 
Efter flere års diskussioner om kirkens skæbne og forsøg på at sikre kirken, besluttede kirkens ejer, Skov- og Naturstyrelsen, i samarbejde med kontaktgruppen for Mårup Kirke i november 2007 en trinvis nedtagning af kirken.
Det er Nationalmuseet, der har fulgt og dokumenteret nedrivningen. Allerede i 1998 foretog museet omfattende arkæologiske udgravninger i kirkegulvet, og siden er også kirkevæggene blevet undersøgt for kalkmalerier, og klokkestablen på kirkegården er opmålt. Nedtagningen begyndte 25. august 2008, og i første omgang afmonterede man kirkens blytag, hvorefter murerne blev nedtaget til to meters højde.
Se video af nedtagningen på Nationalmuseets web blog.
 
Kirken efter nedtagningen
I takt med kystskræntens tilbagerykning nedtages de nu ca. 2 meter højde mure kontrolleret således, at der til enhver tid holdes en afstand til skrænten på ca. 6 meter. Soklens lades tilbage så kirkens ”omrids” er tydelig.
Nedtagningen af østgavlen forventes at ske i 2016-2019, alt efter hvor hurtig erotionen af klinten er.
Mårup Kirke efter den maskinelle nedtagning, forår 2009.
 
Fremtid
En arbejdsgruppe i Lønstrup forsøger at skaffe midler til en genopførelse af Mårup Kirke. Hvis dette lykkedes, og en passende lokalitet kan findes, overdrager Skov- og Naturstyrelsen, når sidste sten er nedtaget, alle materialer til dette formål.
SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045