Kirken er viet til sømændenes helgen, Sct. Nikolaj. Den ligger nogenlunde midt i sognet. De ældste dele af kirken blev opført midt i 1100-tallet, tæt ved landsbyen Skallerup, og den var på syd- og østsiden omgivet af lavvandede damme og mosedrag.
 
I sandflugtsårene i 1500-tallet blev markerne ødelagt, og bønderne forlod markerne og landsbyen. Det oprindelige dige mod vest blev begravet af flyvesand, og et nyt dige blev bygget oven på det gamle. Man ser fra parkeringspladsen vest for kirken tydeligt forskellen på den gamle del af diget, der er bygget af store marksten, og den nyere del, der er bygget af mindre sten fra stranden.
Altertavlen, fra 1600, er en luthers fløjtavle. Billedet, der skjuler et oprindeligt, meget dårligt bevare Kristi himmelfartsbillede, er malet af Axel Hou i 1915 og forestiller Jesu besøg hos søstrene Marta og Maria i Betania
Den enkle, romanske granitdøbefont stammer utvivlsomt fra den tid, hvor kirken er opført.
I korets sydvæg ses resterne af det hul, hvorigennem spedalske i middelalderen har kunne modtage nadveren uden risiko for at bringe smitte med ind i kirken.
Tre steder på kirken findes der skakternede granitkvadre i ydermurene. Den ene, der befinder sig ved siden af den tilmurede kvindedør i kirkens nordvæg, er formentlig på sin oprindelige plads, mens de to andre, i henholdsvis tårnets nordvæg og ved siden af indgangen til våbenhuset, derimod må have befundet sig andre steder kirken, da den blev opført, eftersom tårn og våbenhus er bygget senere, en kirkens skib og kor. Tilsvarende spillepladelignende sten kendes fra andre kirker i Danmark og Norge. Efter al sandsynlighed har stenene haft en symbolsk ... muligvis djævleafværgende ... betydning, men ingen kan med sikkerhed sige præcis hvilken.
SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045