Kirke for de mindste:
Kirkemusikalsk legestue og babysalmesang i Skallerup Kirke


I dette efterår starter to nye tilbud op til børn og deres voksne, forældre eller dagplejere: Kirkemusikalsk legestue for børn i tumlingealderen, og babysalmesang for babyer og deres forældre.

Begge arrangementer foregår i Skallerup Kirke, Grønne Klitvej 306 på en række udvalgte mandage, og det er gratis at deltage.
Kirkemusikalsk legestue og babysalmesang ledes af musikpædagog Lene Rom Frederiksen.

Kirkemusikalsk legestue

- for børn i alderen 1,5 – 4 år.
Her bliver børn i tumlingealderen (der kan sidde, gå og løbe selv) stimuleret og underholdt gennem sang, bevægelse og musik, så de oplever med alle sanser. Kom og vær med til en hyggelig time sammen med de små, hvor vi bruger det smukke kirkerum til leg og sjov. Alle børn er velkomne samt deres voksne, hvad end det er forældre, dagplejere eller bedsteforældre. Se mere i Facebook-gruppen ”Kirkemusikalsk legestue i Skallerup Kirke”. 
Foregår i tidsrummet 9.15 – 10.00 på udvalgte mandage (se nedenfor)Babysalmesang – og kaffehygge?
- for børn i alderen 2 mdr. – 1,5 år.Sang og musik er en dejlig måde at være sammen med dit barn på, og salmesang er en vigtig del af vores kulturarv. Børn og forældre får mulighed for at få gode og varme oplevelser, hvor vi synger salmer og sange, lytter til musik, puster sæbebobler, gynger i små tæpper og oplever kirkens rum.
Hvis forældrene har lyst, er de velkomne til selv at gå over i Sognegården ved siden af kirken bagefter og brygge en kande kaffe - og måske spise medbragt mad/kage? En oplagt mulighed for at mødes med andre forældre, og I styrer selv formen på dette tilbud om efterfølgende kaffehygge. Kirken lægger blot lokaler og kaffe/the til.
Se mere i Facebook-gruppen ”Babysalmesang i Skallerup Kirke”.
Babysalmesang foregår i tidsrummet 10.30 – 11.30 på udvalgte mandag (se nedenfor)


Datoer for legestue og babysalmesang i efteråret 2021:
Mandag den 4. oktober 
Mandag den 11. oktober
Mandag den 8. november
Mandag den 15. november
Mandag den 29. november

Giv gerne en forhåndstilmelding dagen før til kontaktperson Jytte Jakobsen på tlf. 20 41 85 98 (send helst en sms). Her kan I også henvende jer for mere info.
 

Deltagelse er gratis - dog betales 10 kr, hvis man laver kaffe/te efter babysalmesang.


SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045