En fødsel bliver anmeldt til sognepræsten af jordemoderen. Hvis et barn er født uden en jordemoders medvirken, skal moderen/forældrene selv senest 14 dage efter fødslen sørge for at fødselsanmeldelsen afleveres/sendes til præsten i fødesognet.

Er I gift, skal I ikke foretage jer noget. Er I ikke gift, skal faderskabet anerkendes.

Hvis I ikke er gift med hinanden og sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I sende en omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel. Faderskabet bliver derved fastslået, og I får fælles forældremyndighed. Dette gøres på www.borger.dk

Hvis der ikke for et barn af ugifte forældre er indsendt en  omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter fødslen rejser Familieretshuset en faderskabssag.

 

SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045