Begravelsen må tidligst finde sted 48 timer efter dødsfaldet og skal senest finde sted på 8. dagen efter dødsfaldet. Hvis begravelsen skal finde sted senere, indhenter præsten tilladelse hertil af embedslægen.

Bedemanden eller pårørende udfylder hurtigst muligt  (helst senest to hverdage) efter dødsfaldet en dødsanmeldelse på www.borger.dk.

Dødsanmeldelsen indeholder også en anmodning om begravelse eller brænding. Inden rubrikkerne herom udfyldes på blanketten må sognepræsten dog kontakte for aftale om tid og sted for begravelse eller bisættelse. Denne henvendelse vil i praksis ofte foregå gennem en bedemand.

 

Lægens dødsattest indsendes som oftest digitalt af lægen/sygehuset.

Begravelse må tidligst finde sted 48 timer efter dødsfaldet og skal senest finde sted på 8. dagen efter dødsfaldet. Hvis begravelsen skal finde sted senere, indhenter præsten tilladelse hertil af embedslægen.


Kirkelig begravelse

En begravelse er en højtidelighed med efterfølgende nedsættelse af kisten i et gravsted valgt af pårørende eller afdøde selv. Jordpåkastelsen foregår ved graven.Bisættelse

En bisættelse er en højtidelighed med efterfølgende kremering (brænding på et krematorium), hvorefter urnen (ca 8-14 dage senere) kan nedsættes i et gravsted valgt af pårørende eller afdøde selv.

Jordpåkastelsen foregår i en kirke eller i kirkegårdskepellet inden kisten føres til krematoriet.Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken

Vil der normalt ikke deltage nogen præst, ligesom der heller ikke vil finde nogen rituel jordpåkastelse sted. Begravelse kan dog finde sted på kirkegården - eller fra kapellet.

Evt. spørgsmål vedrørende de muligheder, der er, kan besvares af sognepræsten. Oplysninger om priser må indhentes hos graveren.

SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045