De fleste bliver døbt, mens de er helt små, men man kan blive døbt i alle aldre. Nogle vælger at blive døbt som voksne, og en del unge bliver døbt før konfirmationen. Man skal være døbt for at blive konfirmeret.

Dåben foregår på samme måde i alle kirker, for det meste ved en almindelig gudstjeneste. 

Hvis et spædbarn er meget sygt, og der er frygt for, at det kan dø, kan præsten tilkaldes for at forestå en hjemmedåb. Er barnet så sygt, at præsten ikke kan nå at komme, kan enhver person, som selv er døbt forestå en nøddåb.

Dåb aftales med præsten i det sogn, hvor ønsker dåben foretaget.  Før dåben mødes forældrene med præsten til en samtale om dåbens forløb og betydning.

Ved dåben medvirker et antal faddere, mindst to og højest fem. Det er en betingelse for at være fadder, at man
selv er døbt med den kristne dåb. Faddernes fulde navn og adresser indføres i kirkebogen sammen med de øvrige oplysninger om barnets dåb.
 

SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045