Maren Olufsdatter (c. 1618–1707):
Præstens hustru og Storbondens datter
 
Foredrag Thorkild Christensen
Skallerup Sognegård onsdag den 23. marts 2022 kl. 19.00

 
Min syvfoldige tipoldemor blev født i Serritslev sogn på Stadegård. Hun var datter af en storbonde og var gift
hele fire gange med præster i det samme kald i Rubjerg og Mårup sogne. Den gang var det ganske normalt, at
en præsteenke blev gift med den næste præst i kaldet, men med fire har det nok været usædvanligt selv under
datidens forhold.            

Jeg har været så heldig at finde tilbage til min syvfoldige tipoldemor, men jeg har ikke kunnet finde noget om,
hvordan hun var som menneske. Så jeg har i stedet forsøgt at beskrive det samfund og den periode, hun levede i.
Det var en periode, som nok er én af de mest dramatiske i Danmarkshistorien med krige, besættelsestropper,
pest, sandflugt, storme og fattigdom: Et Danmark nærmest på randen af udslettelse.