SOGNEAFTEN I SOGNEGÅRDEN

Noget om nåde
onsdag den 16. oktober kl. 19.30

 

 

Marianne Madsen,

Skallerup præstegård
 

Gennem H.C. Andersens eventyr går der en rød tråd, som forbinder mennesket med en nådig Gud, der fører alting til det bedste.

 

Ved sogneaftenen onsdag den 16. oktober følges den røde tråd gennem for-tælling af nogle af de eventyr, hvor den er særlig tydelig, og hvor man i særlig grad mærker H.C. Andersens glæde over det skabte liv, hans glæde over og tro på, at vi aldrig er alene, men altid har en kærlighed med os, der er stærkere end alt.

 

Alle er velkomne. Fri entre. Der betales kr. 10 for kaffe. Brød til kaffen bedes man selv medbringe.

   Kørsel med kirkebilen kan bestilles.


 

SOGNEAFTEN I SOGNEGÅRDEN

Hvordan kommer man gennem livet på trods af usportslig kropsbygning …

 

Torsdag den 13. november kl. 19.30

 

 

Pensioneret kriminalassistent
Hugo Mortensen,
Aalborg
 
fortæller under den fulde overskrift ”Hvordan man kommer gennem livet på trods af usportslig kropsbygning, manglende kvindetække og stærkt begrænsede intellektuelle ressourcer” om sit liv fra fødslen og henover alle årene, der indtil pensioneringen også omfat-tede en lang indsats i Politiets Efterretningstjeneste, hvilket dog ikke vil være omdrejningspunkt for den lange fortælling om drengen, der var født doven, men havde evner til at sno sig med sit gode snakketøj, hvad aftenen i Sognegården også skulle komme til at bære præg af. De, som kommer i Sognegården, skal således først og frem-mest forvente at blive godt underholdt, mindre at få et dybere indblik i alvor-lige emner.

 

   Torsdag den 13. november er det præcis 25 år siden, at Sognegården blev ta-get i brug.

   I den anledning vil der undtagelsesvis ikke skulle betales for kaffen, ligesom man for en gangs skylder heller ikke selv skal medbringe brød til kaffen.


 

 
 

 
SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045