Ny alterdug blev afsløret ved gudstjeneste i Lønstrup kirke i dag søndag den 15. november 2020 - tak Hanne.
 
Børnegudstjeneste den 25. oktober 2020 i Skallerup kirke
Børnegudstjeneste 25. oktober 2020 i Skallerup kirke
 
Mindetavlen over Niels Christian Pedersen i Skallerup kirke

Der var omkring 40, der var mødt op den 2. februar, da tidligere skoleinspektør Børge Christensen og museumsdirektør Mogens Thøgersen efter dagens gudstjeneste fortalte historien bag den historie, der på mindetavlen fortælles om Niels Christian Pedersen, der var født i Nørum, og som var en af de mange, der i 1864 kom til at give sit liv i kampen for fædrelandet. Blandt de fremmødte var også Vibeke Søndergaard, Lønstrup, og hendes søn Jeppe, der er er hhv. tipoldebarn og tiptipholdebarn til Niels Christian Pedersen

 
Til børnegudstjenesten i Lønstrup kirke søndag den 12. januar 2014

der også var optakt til KFUM-spejdernes Nytårsparade, havde ulveungerne lavet en meget flot "altertavle".

 
Bedre til førstehjælp

Mandag den 30. september og mandag den 7. oktober gennemførte kirkernes personale et førstehjælpskursus, der skal klæde dem bedre på til at kunne træde til, hvis der på kirkegården eller i forbindelse med gudstjenester eller arrangementer i Sognegården opstår situationer, der kræver at nogen træder til med hurtig, livreddende indsats.
Kurset omfattede naturligvis også vejledning i førstehjælp, der kan ydes andre steder.

Festlig aften
med Kim Sjøgren
i Lønstrup Kirke


Lønstrup Kirke var fyldt, da Mårup menighedsråd af-
holdt den årlige sommerkoncert den 22. august.
Kim Sjøgren er jo kendt både som en professionel vio-
linspiller og en utrolig morsom underholder.
Og de fremmødte oplevede da også begge dele i rigt
mål. Man morede sig over hans tryllerier med violinen,
hans morsomme historier og mimik.
Der var dødsstille under hans virtuose fremførelse af
brudstykker fra klassiske værker. Og da han spillede et
potpourri over kendte melodier fra ”den danske sang-
skat”, kunne man høre folk stilfærdigt nynne med.

Kim Sjøgren blev da også genstand for lang applaus til         
slut, hvor han fik overrakt en flaske Lønstrupbjæsk.
                                                                             Jørn Ottosen

 

 

 

Gudstjeneste i det fri
For 10 år siden blev der for første gange afholdt sommerfriluftsgudstjeneste ved Vennebjerg kirke.
Alle årene har gudstjenesten kunnet gennemføres som planlagt; men kun få gange har vejret været lige så godt som i år, hvor gudstjenesten blev afholdt den 18 juni med omkring 70 deltagere. Medlemmer af KFUM-spejdernes Brass Band musicerede og spillede til fællessangen

 

MATADOR

i Lønstrup Kirke

De 2 årlige musikgudstjenester i Lønstrup Kirke er altid ensbetydende med en stor, anderledes og givende oplevelse. Et tema/et emne belyses ud fra fortælling, bibeltekster, salmer, sange og musik, hvor sognekoret medvirker med relaterende indslag.

Den 27. februar var aftenens emne ”Matador”. – Et særdeles omfattende projekt at tage op i denne sammenhæng. Men gennem et meget stort forarbejde lykkedes det også denne gang Peder Madsen i samarbejde med organist(er) og kor at skabe en helhed. Mange af de så kendte – elskede eller mindre sympatiske – personer i serien kom til at fremstå på en måde, som vi måske ikke helt havde tænkt på før. – Og at der på forskellig vis er noget ”Korsbæk” i os alle og i vores tilværelse.
Jørn Ottosen

 
LUK JULEFREDEN IND

Den 16. december 2012 var der, som det efterhånden er fast tradition, igen "Luk julefreden ind" i Lønstrup kirke. Her lyttede en højtidsstemt forsamling til, hvordan Margit Christiansen, Hanne Storm, Jytte Jakobsen, Jørn Ottosen og Steen Poulsen meget smukt sang og spillede julesalmer og -musik.
Torsdag den 13. december var der

Julekoncert i Skallerup kirke

Vrå folkemusikorkester og Sognekoret medvirkede.
Efterfølgende var der kaffebord og fællessang i Sognegården.
Det blev en meget festlig aften.

Menighedsrådsvalg i Vennebjerg sogn tirsdag den 13. november

I alt 126 af de stemmeberettigede i Vennebjerg sogn afgav deres stemme ved valghandlingen i Skalleruphallens Cafeterie.
Det gav en stemmeprocent på 36.
86 stemmer blev afgivet på Vennebjerg Ny Liste,
40 stemmer på Vennebjerg Sogneliste
.GUDSTJENESTE TIL FODS

Lørdag den 1. september indledtes Havtornefestivalen for Skallerup, Vennebjerg og Lønstrup med en "Gudstjeneste til fods" i indlandsklitterne mellem Skallerup Kirke og Feriebyen. Inden gudstjenesten begyndelse blev der sendt havtornefarvede balloner til vejrs med gode ønsker for livet i vores lokalområde.

NY ALTERDUG
I SKALLERUP KIRKE


Ved en festlig gudstjeneste i Skallerup kirke søndag den 29. januar blev kirkens nye alterdug taget i brug. Dugen er en gave fra Irmelin Sørensen, der ses yderst til venstre på billedet, sammen med væveren, Birgit Andersen, der har designet og fremstillet dugen. Til højre ses menighedsrådets formand, Inger Skamriis Andreasen, der takkede for den fornemme gave. Dugen er vævet af to slags silke på en kæde af hør.

 

SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045