FÆLLES MENIGHEDSMØDE

 

om sammenlægning af Skallerup-Vennebjerg

og Mårup menighedsråd til ét menighedsråd

 

Der indkaldes til menighedsmøde for

Skallerup, Vennebjerg og Mårup sogne 

 

                         onsdag den 10. april 2019 kl. 19.00

på Friskolen Skallerup

 

Menighedsrådsformændene vil redegøre for forslag

om sammenlægning af menighedsrådene.

 

Efter redegørelsen skal de tre sogne hver for sig stemme,

om det fremsatte forslag kan godkendes.

 

Alle folkekirkemedlemmer i de 3 sogne er meget velkomne!


 

Skibsmodellen fra Mårup Kirke


Menighedsrådet har nu ansøgt Nationalmuseet om at få frigivet det gamle kirkeskib, som siden 1984 har været deponeret i museets magasin i Hjørring.

Modellen blev skænket til Mårup Kirke af købmand og kirkeejer Aksel Rosenkranz Segelcke og ophængt i 1842.

I 1970 blev skibet stjålet, men genfundet i 1980 i Brønderslev Kro (!) og atter ophængt i kirken. Af frygt for nyt tyveri, blev det nedtaget 4 år senere og deponeret i Vendsyssel historiske Museum i Hjørring.

Det er menighedsrådets plan, at modellen efter mulig restaurering skal ophænges i våbenhuset i Lønstrup Kirke i umiddelbar nærhed af mindetavlen (også fra Mårup Kirke) til minde om de omkomne ved bl.a. ”The Crescent”s forlis.

 

Særlig gravplads på Lønstrup kirkegård                                                                                                                       

 

Vi  har netop fået godkendt anlæggelse af en lille gravplads beregnet for fostre eller dødfødte. Årsagen til dette initiativ er, at vi har haft eksempler på forældre, som i disse (heldigvis sjældne) situationer er veget tilbage for at købe et  almindeligt gravsted, og som ikke i forvejen har et familiegravsted, hvor  kisten/urnen kan sættes ned.

  Gravpladsen bliver på ca. 6 x 6 meter beliggende i den vestligste ende af den grønne plæne ned mod flagstangen. En række flade brosten vil markere området. De enkelte begravelser bliver uden mindesten, men en enkelt sten vil markere stedet.

   Pladsen vil blive fælles for sognets 3 kirker.

 

Stræbepillerne                                                                                                                                                

Reparationen af de 5 stræbepiller langs sydmuren er nu afsluttet. Det viste sig at være et ret omfattende projekt, da man først kom i gang.  Men hvis ikke det var blevet klaret nu, kunne vand og frost have medført store ødelæggelser i den kommende vinter. Det har naturligvis været meget bekosteligt, og visse andre investeringer må derfor vente til næste år. Her iblandt – måske – de planlagte lamper ved østsiden af kirkegården.

 

Træfældning  
Motorsavene har været flittigt brugt omkring kirken i den seneste tid. De udgåede træer på den nordligste side af kirkegården er blevet fældet samt de høje grantræer syd for parkerings-pladsen. Disse var blevet gamle og grimme og kunne true husene bagved.

 

Kirkeskibet fra Mårup Kirke                                                                                                                                   

Det viser sig, at det gamle kirkeskib (model af et orlogsfartøj), som har haft en meget spændende og omflakkende sejlads gennem mange år, ligger i depot på museet i Hjørring. Det vil vi forsøge, evt. via Nationalmuseet, at få frigivet og ophængt i Lønstrup Kirke. Skibets helt specielle historie vil vi fortælle om senere.


 

Lys forude…

 

En del kirkegængere fra Lønstrups østlige bydel  benytter Havblikvej til lågen i kirkegårdsmuren mod øst.
   I de mørke perioder er her rigtig mørkt, da der ikke findes gadebelysning .
   Hvorvidt nogle er faret vild i mørket, vides ikke, men nu er der altså lys forude, idet der i løbet af kort tid opstilles lamper, som leder frem til lågen.

Jørn Ottosen, formand

SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045