Skallerup-Vennebjerg-Mårup Pastorat

På sangens vinger

 Musikalsk Soiré

Sognegården torsdag den 3. oktober kl. 19.30

 Så får alle sangglade igen mulighed for at få rørt stemmebåndene i skøn fællessang i Sognegården. Der vil være et bredt udvalg af salmer, højskolesange samt populære viser, der handler om det kommende efterår, om land og liv, folk og fæ foruden "Havets Sange" om at sejle, vind og vejr, glitrende hav – og  sømandsvalse samt andre maritime indslag!

   Korleder Torben Warncke og organist Anders Barfoed akkompagnerer på guitar, klaver, ukulele, harmonika og måske melodica.
   
Glæd til at at synge med på både "Alle sømænd er glade for piger", "Glitrende hav", "Nordsøbølger", "Yellow Submarine", "En sømand har sin ene gang" og "Nu står der skum fra bølgetop".
  
Der kan købes vand/øl/vin, som man kan nyde til snacks, der står på bordene.

 

Pinsevandringen                                                     

mellem pastoratets tre kirker Anden pinsedag kunne også i år gennemføres i smukt vejr.

MENIGHEDSMØDET PÅ FRISKOLEN ONSDAG DEN 10. APRIL

På det fælles menighedsmøde blev det efter indstilling fra de siddende menighedsråd besluttet, at der efter det kommende menighedsrådsvalg (som afvikles til næste år) skal være ét fælles menighedsråd for Skallerup, Vennebjerg og Mårup sogne.
De 19 fra Mårup sogn, der var mødt op, gik enstemmigt ind for sammenlægningen.
Det gjorde ligeledes de 17 fra Skallerup, der deltog på mødet.
Af de 11 fra Vennebjerg sogn, der var til stede, stemte 10 ja til sammenlægningen, mens én stemte blankt.

 

 

 

DAGSORDENEN FOR MENIGHEDSMØDET var som følger

 

1. Velkomst v/nuværende menighedsrådsformænd

2. Valg af ordstyrer

3. Orientering om baggrund for forslag om sammenlægning af Mårup menighedsråd med Skallerup-Vennebjerg menighedsråd:

a. Der er ingen planer om fælles kirkegårdsleder for de tre kirkegårde – de nuværende gravere fortsætter uændret.

b. Samarbejde på tværs af sognene/kirkerne/kirkegårdene – et samarbejde, som allerede er startet op

c. Besparelser ved fælles indkøb m.v.

d. Fælles maskinpark i det omfang, det er fornuftigt

4. Orientering om de retningslinjer, de nuværende menighedsråd forudsætter, at det fælles menighedsråd skal dannes ud fra:

a. Der skal vælge 9 menighedsrådsmedlemmer – 3 fra hvert sogn

b. Der skal vælges et antal stedfortrædere (suppleanter) – ønskeligt mindst 2 fra hvert sogn

c. Der ønskes opretholdt 3 kirkeværger (1 pr. kirke/kirkegård) af hensyn til lokalt kendskab

d. Det fælles menighedsråd konstituerer sig efter gældende regler

5. Orientering om, hvad der skal ske i forbindelse med en sammenlægning?

a. Fælles vedtægter for det fælles menighedsråd skal udarbejdes og godkendes i provstiet og stiftet

b. Der skal etableres fælles økonomi for det fælles menighedsråd (nyt momsnummer) med fælles regnskabsfører (medarbejder i provstiet, som pt. benyttes af Skallerup-Vennebjerg menighedsråd)

c. Navn for det nye fælles menighedsråd: Vi foreslår ”Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup menighedsråd”
(Efter et par ordvekslinger om dette navngivningsspørgsmål på mødet blev det slået fast, at det ikke var afgørende for Mårup menighedsråd, at lade bynavnet Lønstrup indgå i benævelsen af det fælles menighedsråd i stedet for sognenavnet Mårup. Med udfaldet af afstemningen på mødet, er der derfor ikke truffet nogen beslutning om - som foreslået - at lade navnet for det fælles råd være "Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup menighedsråd").

6. Spørgsmål vedrørende sammenlægningen?

7. Afstemning om sammenlægningen. Medlemmer af menighederne fordeler sig sogn for sogn i tre lokaler og afholder hver deres afstemning. Efter afstemningerne samles alle igen og resultatet af afstemningerne gøres op, hvorefter mødet afsluttes.

 
 

… og se verden
med friske øjne

 

Det blev en medrivende oplevelse for de fremmødte, da Hans Wendelboe Bøcher, kirke- og kulturmedarbejder ved Lindholm kirke, torsdag den 14. februar engageret og livligt fortalte om danske efterskoleelevers møde med Afrika under ophold på den lutherske kostskole Lutheran Junior Seminary i Niger


 

Den ka’ jeg li’!”
Der var fuldt hus, da der torsdag den 24. januar var sangaften i 
Skallerup kirke, hvor alle de salmer, der blev sunget, var valgt af lokale beboere, der er af udenlandsk herkomst.

 

”Den ka’ jeg li’!” - Sangaften i Skallerup kirke
torsdag den 24. januar kl. 19.30

 

Vi synger en række salmer, som lokale beboere fortæller, hvorfor de har et særligt forhold til. Denne gang er alle, der har valgt salmerne, født udenfor landets grænser af udenlandske forældre. Nogle har boet længe i Danmark, andre er først kommet til inden for de seneste år.

   Efterfølgende er der gratis kaffebord i Sognegården, hvor et par nye salmer vil blive præsenteret.

   Alle er velkomne. Fri entré.

   Kørsel med kirkebilen kan bestilles.


 

STORM P og evangeliet

 

Det blev som ventet en meget både morsom og oplysende aften, de mange fremmødte fik, da en meget veloplagt domprovst Niels Christian Kobbelgaard, Aalborg, torsdag den 22. november fortalte medrivende og muntert om de ikke så helt kendte profetiske og evangeliske aspekter i Storm P's virke med tekst, tegninger og maleri.

  

 

En talstærk
og meget veloplagt menighed

oplevede både brudstykker af en West Side Story øst for Paradis og kom tilbage igen, da der tirsdag den 30. oktober igen var musikgudstjenesten i Lønstrup kirke med sognekoret under ledelse af Torben Warncke, med Anders Barfoed her og der og alle vegne og med Anders Vestergaard som vokal solist i Leonard Bernsteins "Maria"
 

På sangens vinger

 

Igen kan der ses tilbage på en forrygende gode sangaften med Torben og Anders i Sognegården den 17. oktober.

Høstgudstjensten
i Vennebjerg kirke
den 16. september


trak mange folk af huse, som ud over den fyldige sang af den talrigt fremmødte menighed også kunne glæde sig over Sognekorets medvirken


 

Gudstjeneste til fods
”… hvor vinden får fart”

Søndag den 26. august 

 

blev afviklet i frisk blæst under en solklar himmel i indlandsklitternes kuperede terræn, som her og der krævede sit af fødder og ben.

 


De fleste søgte ind i skyggen, da der tirsdag den 26. juni var friluftsgudstjenste ved Vennebjerg kirke

 
Der var højt humør, da en oplagt flok af børn og voksne Sankt Hans aften samledes ved Spejderborgen til fællesspisning, leg og bål og snobrødsbagning

Orgelmusik i Lønstrup kirke

 

Igen i år bliver der en række orgelaftener, som man kan dumpe ind til med sommerdagens indtryk i sindet.

 

 

Torsdag den 2. august kl. 20-20.30: Organist Anne Lindhardt Toft, med sønnen Esben på valdhorn

Forårskoncerten

med Sognekoret  

tirsdag d. 8. maj kl. 19.30
blev også i år en stor succes med en næsten fyldt Vennebjerg kirke.
Et oplagt publikum ikke alene fulgte indlevende med under korsangen og Torben Warncke og Anders Barfoed eminente musikalske indslag, men deltog også med fuld musik i de indlagt fællessange og -salmer.
 

Salmesangsaftenen "Den ka’ jeg li’"
den 3. marts i Skallerup kirke

var vel besøgt af oplagte, sangglade mennesker, der af de forskelligartede små introduktioner fra folk fra pastoratet fik ekstra lag lagt på deres oplevelse af kendte og elskede salmer.

 

Tumlingesang

 

TUMLINGESANG i Skallerup kirke – er et tilbud til dagplejebørn og vuggestuebørn. Børnenes forældre er også velkomne til at deltage.

   Børn i alderen 3-5 år, som ikke er i vuggestue eller dagpleje, er også velkomne til at deltage sammen med deres forældre.

   Tumlingesangen bliver ledet af organist og musikpædagog Lene Rom Frederiksen.

   Der er tumlingesang følgende mandage: 16. april, 23. april, 30. april og 14. maj.

   Spørgsmål om tumlingesangen kan rettes til Jytte Jakobsen, tlf. 20 41 85 98.


 

På sangens vinger

gik det virklige med stor entusiasme for både de omkring 75 mødte og for Torben Warncke og Anders Barfoed, da de to spillemænd torsdag aften spillede op til fællessang i Sognegården. Vi kom langt rundt i både stemning og genrer og fik bl.a. genopfrisket en række ellers mere eller mindre glemte folkekære viser.
*********************************************************************************************************************************************************
Gudstjeneste til fods i solskin og let brise
søndag den 13. august 
samlede 46 deltagere, som var med på turen gennem indlandsklitterne, en del af vejen til muntre toner af Anders Barfoed på fløjten.


 
Rigtig mange
var mødt op til sommerens første orgelkoncert i Lønstrup kirke og havde en god aften med organist Krisitan Melchior Echwald, der spillede en række af medrivende orgelstykker.
Der venter lige så godt oplevelser alle de andre torsdage i juli måned.

 
Stemningsbillede
Med kig ud over en del af den menighed, der var mødt op til friluftsgudstjenesten tirsdag den 27. juni 

Den ka’ jeg li’

 

Rigtig mange var mødt op til salmesangsaftenen i Skallerup kirke onsdag den 15. marts 
Der blev lyttet og sunget med. Kirkens nye elklaver blev indviet med Bach og Das wohltemperierte Klavier, og der blev spillet Tango Jalousie på orglet. 

 

 

 

Sogneindsamlingen

 

til Folkekirkens Nødhjælp i Lønstrup den 12. marts indbragte kr. 5.398. Det største beløb, der er indsamlet ved en indsamling i dette regi, oplyser Jørn Ottesen, der stod for indsamlingen, og som retter en stor tak til bidragyderne og de fire beredvillige indsamlere. En tak, det ikke er vanskeligt at tilslutte sig med samt en stor tak til Jørn selv for det arbejde, han lagt i at få indsamlingen lagt til rette.
 


 

Fra palmehytte til skole, lægeklinik og fødeklinik

SVF-Skagenskolen i Gambia

Det blev en spændende aften i Sognegården den 11. januar, da Conny og HC fra Sønderlev tog en lyttende forsamling med på rejse til Gambia, hvor de sammen med en flok andre fra det nordjyske hvar været med til at få et vigtigt stykke udviklingsarbejde i gang i Gambia, hvor SVF-Skagenskolen driver både en skole og en sundhedsklinik. 

Korlederen:
Torben Warncke har med baggrund i bl.a. en universitetsuddannelse i musik og en diplomuddannelse i drama været højskole- og efterskolelærer og sideløbende med organistuddannelsen ved Vestervig Kirkemusikskole været organist og korleder ved Ulsted kirke 2013-2016.Torben er i dag ansat som musikskolelærer ved Brønderslev Kulturskole og leder desuden et rytmisk voksenkor på Jammerbugt Kulturskole. Foruden klaver og orgel spiller Torben guitar og ukulele; færdigheder der bl.a. udnyttes i duoen “Dyveke”, som optræder med visesang.

Organisten

Anders Barfoed, der har taget uddannelsen som organist og korleder ved Vestervig Kirkemusikskole, og som foruden orgel og klaver spiller på bl.a. harmonika, fløjte og tenorsaxofon, begyndte tidligt som jazzpianist, men har også en konservatorieuddannelse i komposition fra musikkonservatorierne i København og Aarhus, og har med den som baggrund komponeret og arrangeret musik for bl.a. Radioens Big Band, en række teatre i hele landet og symfoniorkestre, både i og uden for Danmarks grænser. I 1972 var Anders medstifter af det legendariske show- og revyensemble ”Østjydsk Musikforsyning”, ligesom han stadigvæk indgår i forskellige jazzensembler.


 

Sognekoret i gang igen med ny korleder

Efter Hanne Storms afgang som organist og korleder har Sognekoret holdt en længere pause; men er fra den 4. oktober i gang igen under en ny leders kyndige og dynamiske ledelse, idet menighedsrådene har ansat Torben Warncke, Ingstrup til at varetage opgaven. Torben Warncke har en alsidig musikalsk baggrund, der også omfatter ledelse af flere kor. Han har også en tid været ansat som organist ved Ulsted kirke i Østvendsyssel. Lokalt vil Torben Warncke dog snarere være kendt som den ene halvdelen af duoen Dyveke, der tidligere har optrådt i Lønstrup, og som den 14. oktober vil gøre det igen - på Café Slugten.

Varetagelsen af hvervet som organist ved kirkerne vil fremover bliver varetaget af en anden end korlederen. Mere herom senere.

Som det fremgår af billedet, fra korprøve tirsdag den 4. oktober (med Torben Warncke yderst til højre), er der god plads til - og brug for - flere herrer i koret; men også flere kvindelige sangere vil være velkomne.

Hjertelig velkommen til Torben Warncke!
 

Farvel til organist Hanne Storm

 

Efter ca. 10 år som organist hos os har Hanne Bruus Storm valgt fra 1. september at flytte ned i landet.
   Vi har gennem alle årene glædet os over Hannes orgelspil og de meget flotte præstationer, som Sogneko-ret har leveret ved musikgudstjenester og koncerter.
   Vi vil savne Hannes musikalitet og hendes gode humør – og ønsker held og lykke med det nye job!

Menighedsrådene

Folkekirkens Nødhjælps indsamling
i Lønstrup i går, søndag den 13. marts, til fordel for verdens fattigste indbragte 3.141,00 kr.
Hertil skal lægges, at enkelte der blev kontaktet, valgte at betale via Mobile-Pay.
Stor tak til indsamlerne og alle bidragsydere!
 
Færdigt arbejde

Så er den nye materialeplads ved Vennebjerg kirkegård færdigetableret.
Her ses fra venstre mod højre Michael Møller fra Hirthals Entrepenørforretning, kirkeværge Ruth Færch, arkitekt Hanne Egebjerg og graver Ellen Barup ved den nye plads.

 
Julekoncerten i Skallerup kirke
torsdag aften blev et stort tilløbsstykke. Alle pladser i kirken var optaget, og alle var enige om, at det blev en rigtig herlig aften med god musik og sang af Sognekoret og Sindal Brass Band - og et flok af Luciapiger, som Anni Navntoft havde fået samlet.
Tårnfortælling i Lønstrup kirke
Der var næsten fuldt hus af børn og voksne i tårnrummet over kirkens orgel, da der søndag eftermiddag var besøg af Mikkel Ræv, der fortalte sine oplevelser fra julenat i Betlehem dengang for lang lang tid siden, da han under indtryk af budskabet om fred på jorden alligevel ikke kunne få sig til til at æde et af de små lam, som hyrderne havde forladt, da de var gået af sted for at se den nyfødte frelser.  
"Luk julefreden ind"

Det var igen i år en stemningsfuld oplevelse, da Margit Ravgård, Jytte Jakobsen, Steen Poulsen og Hanne Bruus Storm søndag eftermiddag lukkede julefreden ind sange til advent og jul. 
Fra Skagen til Sydafrika

De, der var mødt op i Sognegården den 17. november og hørte Helmi Sølvsten, Lønstrup, berette fra sine sene barndomsår, fik en medrivende, dramatisk og gribende beretning om, hvordan det var som 12-årig dansk pige at blive revet ud af en kendt 1954-hverdag i Skagen for at blive omplantet til et Sydafrika, der i alle henseender var anderledes og vanskelig at forstå. 


 

Ubudne gæster på Lønstrup Kirkegård

Det ser virkelig smukt ud, når rådyr let og elegant springer over hække og gravsten, men det er naturligvis frustrerende for gravstedsejere og graverpersonale at se buketter, planter og træer  ødelagt af de smukke dyr. Desværre sker det oftere og oftere, og vi har fra menighedsrådets side forsøgt at finde en løsning på problemet ved henvendelse til  Naturstyrelsen, jagtkonsulenten med flere.  Ja, sågar politiet, men der er ikke rigtig nogen hjælp at hente.

Det er vores opfattelse, at en del af dyrene sandsynligvis holder til i skovområdet på bakken vest for kirken. Her kan de stå i skovkanten og se ind på kirkegårdens lækkerier og komme frem, når der er klar bane.
Der er planlagt rydning og nyplantning af skoven i 2017. De fleste af træerne er gået ud, og mange ligger storm-væltede. Underskoven er tilgroet med hyld og anden vild bevoksning, og i det hele taget ser området ikke kønt ud længere
. Menighedsrådet har nu søgt om at få fældningen fremskyndet og MÅSKE (?) ad den vej få minimeret problemet med rådyrenes ødelæggelser.


 

"Du kom med alt det der var dig”


De over 90 fremmødte, der tirsdag den 13. oktober i Sognegården oplevede digteren Jens Rosendal fortælle om sine sange og salme gik en fantastisk aften. Jens Rosendal fortalte livfuldt og med megen humor om, hvordan digtningen og sangene har ledsaget ham gennem hele livet helt fra den tidlige barndom i Thorshøj og indtil i dag.
Sognekoret bidrag til aftenens program ved fremførelsen af et par af Jens Rosendals salmer, og så sang forsamlingen naturligvis et udsnit af de tekster, han er repræsenteret med i højskolesangbogen og salmebogen.

 

 

 

 
Ny materialeplads ved Vennebjerg kirkegård

Etableringen af den nye materialeplads skrider planmæssigt frem

Trompetisten Per Nielsen
i Lønstrup kirke

En fyldt kirke havde onsdag den 12. august en stor oplevelse, da trompetisten Per Nielsen igen besøgte Lønstrup og gav alle de fremmødte en stor musikalsk oplevelse, der ud over dennes sprudlende humør og virtuose spil var båret at akkompagnatøren, Carl Ulrik Munk-Andersens formidable spil på klaver og orgel.en umiddelbart forud for koncerten.

Kirkevandringer ved og i Vennebjerg Kirke

har været en tradition hver sommer gennem mange år - til stor glæde for turister og lokale.
Hvert år har det været med fhv. skoleinspektør Børge Christensen som dygtig guide.
Der har været stor tilslutning til disse ture, og deltagerne har da også fået et godt og interessant udbytte af rundvisningerne, da Børge meget gerne har villet dele sin store viden og indsigt med andre.

Tirsdag den 4. august 2015 har Børge haft den sidste af disse arrangementer, og der skal her lyde en stor tak, fordi han altid så beredvilligt har stillet sig til rådighed. 

Pilgrimsandagt i Lønstrup kirke

I tiden fra den 22. april til den 28. oktober afholdes under overskriften Pilgrims Crossing Borders - og med ”Fred og forsoning mellem nationer” som tema - en ”stafet”-pilgrimsvandring fra Nidarosdomen i Trondheim over bl.a. Augsburg, Rom og Nazareth til Jerusalem.

Den 30.-31. maj passerede vandringen Lønstrup med 13 deltagere, danske, svenske, norske og tyske, der lørdag den 30. maj om aftenen sammen med en forsamling af lokale og turister holdt aftenandagt i kirken.


Se evt. mere på webadressen: http://picrobo.blogspot.dk/


 

Pinsevandring
Anden pinsedag


16 var dukket op for at deltage i pinsevandringen, der begyndte med en kort andagt i Lønstrup kirke, hvorefter det gik i skarpt trav til Vennebjerg kirke, hvor der var kaffe/the og kiks - og endnu en andagt i det fine solskin på Klangshøj med herlig udsigt over det pinsesmilende landskab - inden "selskabet" således forfriskede op oplivede fortsatte til højmessen i Skallerup kirke. Herefter gik det - for de flestes vedkommende - igen videre til bens til Lønstrup.

 
6. maj i Vennebjerg kirke

Vejret kunne ikke bestemme sig for, om det skulle regne og tordne, eller solen måtte få lov til at titte frem. Men forårsstemningen var ikke til at tage fejl af ved Sognekorets koncert i Vennebjerg kirke, der kom til at rumme en skønsom blanding af lyse sommersange og sange og salmer, der fejrede det forår, det blev ved Danmarks Befrielse den 5. maj 1940


 
Konfirmation 
Vennebjerg kirke
den 1. maj


Billede fra lige før det sker.

Vigtigt

Konfirmation i Skallerup-Vennebjerg-Mårup Pastorat til næste år:

Bededag, fredag den 22. april 2016

Det er således forkert, når der er angivet en anden dato (i en anden måned) i en fælles liste over konfirmationerne i Hjørring Kommune til næste år. Min melding har hele tiden været, at vi holdt fast ved traditionen med konfirmationer Bededag.

Hvilken kirke konfirmationen bliver afholdt i, er endnu ikke besluttet 

                                                                                                                                  Peder Madsen                                                                


 
Juniorkonfirmanderne igen

Denne gang i toppen af Skallerup kirkes tårn.
En flok livlige og glade
juniorkonfirmander


i solen ved Skallerup kirke den 16. april
 
Kirkestien
ved Vennebjerg kirke


er nu blevet forsynet med skilte, der markerer, hvor stien går. Det samme gælder hele det sammenhængende sti-/vej-forløb, der gør det muligt at gå fra Vennebjerg Mølle forbi Vennebjerg kirke og videre til Friskolen Skallerup og Skalleruphallen uden at skulle benytte meget trafikerede veje.
    Her ses Leif Jensen og Per Karlsson under arbejdet med placeringen af en af skiltestolperne.


 
Magisk aften
om Færøerne i Sognegården


De som var mødt op i Sognegården den 17. marts fik en stor oplevelse ved mødet med sognepræst Lisbeth Solmunde Michelsen, Vodskov, der fortalte levende om sin opvækst på Færøerne, om liv og tro og de særlige vilkår, det giver, at leve så meget midt i naturen og i et samfund, der er så tæt, og hvor både de individuelle og de fælles skæbnehistorier ofte er voldsomme.

Sogneindsamlingen

 i Lønstrup den 8. marts til fordel for Folkekirkens Nødhjælp indbragte  kr. 4.438,- (401 kr. mere end sidste år). En stor tak til bidragyderne og til de beredvillige indsamlere.


 


 

Altergang med alkoholfri druesaft i Lønstrup kirke

 Ved altergang i Lønstrup Kirke vil der fremover blive skænket alkoholfri druesaft i bægrene.

Det indføres for at imødekomme ønsker herom. Dels af hensyn til børn el-ler helt unge mennesker, dels fordi der kan være altergæster, som ikke kan tåle alkohol, og alle bør jo have mulig-hed for at deltage i fællesskabet ved nadverbordet.   

Menighedsrådet håber, der vil være forståelse for denne ændring i sædvanlig praksis.

 

Mere lys i koret

 

Skallerup kirkes kor har altid på mørke dage og om aftenen henligget lidt dunkelt. Dette er der nu ændret på, idet der sidst i februar måned er opsat en diskret loftsbelysning, der kan reguleres i forhold til, hvor meget lys der til enhver tid kommer ind udefra.

 

IKONMALING
Fra onsdag den 18. februar til lørdag den 21. februar blev der malet ikoner i Sognegården.
De færdige resultater kunne ses ved gudstjenesten i Lønstrup kirke søndag den 22. februar kl. 10.30.

 
Fredagskomsammen
i 25 år


I januar 1990 var der for første gang Fredagskomsammen for børnefamilier i Skallerup Præstegaard. Siden har en hel række børn og voksne haft glæde af jævnligt at samles på den måde, til fællesspisning, børnegudstjeneste, sang, leg og hygge.
     Således også fredag den 6. februar i år 
Juletræsfesten
i Skalleruphallen
den 28. december


blev et stort tilløbsstykke.
170 børn og unge havde takket ja til Spejdernes, Borgerforeningens og SVIFs invitation til den efterhånden traditionsrige fest med dans omkring juletræet, julemand, sanglege og julefortælling.
Der var et bugnende kagebord til alle og masser af guf til børnene.
Gudstjenesten tog udgangspunkt i fortællingen om Maria, Josef og Jesu flugt til Ægypten.
En lidt utraditionel sydamerikansk tolkning af flugten i form at et stykke lertøj, der viser den hellige familie på taget af en grøntsagstransport, førte fortællingen op til vore egne dage, hvor mange er på flugt og alle altid er på vej i livet. 
Stemningsbillede
fra Skallerup kirke


Lige før gudstjenesten juleaften begynder


 
Blytaget på Vennebjerg kirke
repareres


Decemberstormen Bodil sidste år var hård ved taget på Vennebjerg kirkes skib. Efter forskellige undersøgelser, indhentelse af tilbud m.m. er vi endelig nået så langt, at reparationsarbejdet kan udføres. Derfor er der stillads på sydsiden af kirken.


 

Julekoncerten
i Skallerup kirke 
den 11. december      

trak igen i år fulde huse og blev med Sognekorets og Sindal Brass Bands solide indsats til præcis den gode og stemningsfulde optakt til julen, som der er tradition for - også i Sognegården, hvor der blev sunget videre bagefter.

 

Stjerne for en aften 
i Lønstrup kirkes tårn

47 børn og voksne hørte søndag den 7. december om eftermiddagen en noget falmet og medtaget stjerne fortælle om, hvad den oplevede, da den for 2000 år siden var stjerne for en aften over Betlehem

 

”Luk julefreden ind”

80 havde gennem eftermiddagsmørket den 7. december fundet vej til Lønstrup kirke for endnu engang at opleve en stille optakt til jul med sang og musik.

Tina Vestergaard, Margit Ravgård Christiansen, Jytte Jakobsen, Rune Nielsen og Hanne Bruus Storm sang. Desuden deltog Lars Jakobsen på guitar.
 

Babysalmesang
I Skallerup kirke er der - når der er nok til at lave et lille hold (kontakt Hanne Storm, se nedenfor, for at høre om den aktuelle situation) - babysalmesang for babyer mellem 2 og 10 måneder sammen med deres mor eller far eller en bedsteforælder.

Vi synger, danser og vugger salmer, så de små både kan høre og sanse melodierne. Vi lytter til musik, blæser sæbebobler og forsøger at skabe en stemning af varme og nærvær, samtidig med at børnene bliver stimuleret kreativt. Vi bruger enkle dansetrin, vi synger første vers af salmerne, så alle kan nå at lære dem.

Dit barn genkender og elsker din stemme, uanset om du mener, du synger rent eller ej. Så kom og få en god oplevelse sammen med dit barn/barnebarn.

Babysalmesang i Skallerup er et tilbud, der indtil videre i tid er kombineret med Legestuen, hvorfor man kan deltage i begge dele, men man kan også bare komme i kirken kl. 9.30.

Eventuelle spørgsmål og tilmelding til organist Hanne Bruus Storm på tlf. 20 86 98 24.

 

Det er aftener med hygge og godt samvær

hver gang, der er Fredagskomsammen i Sognegården, således også fredag den 21. november, som disse billeder stammer fra. 
Det blev en uforglemmelig aften

da der onsdag den 5. november var musikgudstjeneste i Lønstrup kirke
under overskriften "Ronja Røverdatter og alle os andre røvere".
Dette ikke mindst på grund af de musikalske indslag med Friskolen Skallerups sammenspilsgruppe under ledelse af Søren Christensen og Sognekoret under ledelse af Hanne Bruus Storm 
Kirkeskibet
i Skallerup kirke

er nu tilbage på sin vante plads
efter at det i løbet af den sidste tid har været kyndig behandling af Bjarne Simonsen, Sønderlev, der har udbedret en række skader, fornyet ødelagt tovværk, frisket malingen op og meget mere.

Skonnertbriggen er i sin tid lavet af en skibsfører Jensen fra Aalborg og ophængt i kirken på et tidspunkt mellem 1905 og 1908.

 
Der var høj solskin
torsdag den 11. september

Da der igen var pastafællesspisning med efterfølgende børnegudstjeneste i Skallerup kirke.
Derfor kunne aftenen sluttes af med leg på plænen mellem kirken og Sognegården.
 
Kirkeskibet i Skallerup kirke

En og anden har måske bemærket, at kirkeskibet, der plejer at hænge i Skallerup kirke, er forsvundet. Nogen har måske også nået at få den tanke, at det kunne være blevet stjålet. Det er heldigvis ikke tilfældet. Kirkeskibet befinder sig i de bedste hænder, idet Bjarne Simonsen, der før har restaureret skibsmodeller, for tiden er ved at give Skallerups kirkeskib en tiltrængt overhaling. Ikke mindst trængte tovværket, der var mørt og laset til at blive fornyet. Skibets farver bliver også frisket op, inden det igen sætter kurs mod dets vante plads under kirkens loft.

 
Gudstjeneste til fods den 31. august

Til trods for det lidt blandede vejr,
der gjorde det nødvendigt at tage gummistøvlerne på,
valgte alligevel 19 at deltage i årets gudstjeneste i indlandsklitterne, som blev en vandring i både det ydre landskab og i sindets indre landskaber, bl.a. med sideblik til Michel Houellebecqs roman "Kortet og landskabet"
FANGEKORET FRA VRIDSLØSELILLE

De omkring 200, der søndag den 17. august valgte at lægge vejen omkring Lønstrup kirke til koncerten med Fangekoret, fik en oplevelse, de sent vil glemme. Både de tekster, der blev sunget, de personlige beretninger, der omkransede numrene, og sangen i sig selv, som langt hen ad vejen var på et langt højere niveau, end man kan forvente af et amatørkor, rørte det tilstedeværende publikum dybt. Forståeligt, at fangerne/sangerne bagefter blev hilst med stående applaus.
Naturpleje ved Vennebjerg Kirke

Godt 30 deltog torsdag den 14. august i en vandring omkring Vennebjerg kirke og hørte om, hvordan der i et samarbejde mellem Hjørring kommune, kirken og andre lodsejere, der har jord i området , laves naturpleje til gavn for vilde dyr og planter. 

Desværre kunne fåreavlerne Morten og Vivi Vendelbo ikke deltage, så deltagerne gik glip af at se hyrdehunden samle fårene.

Det var først, efter at arrangementet var slut, at regnene styrtede ned. 

Stor oplevelse med
Aarhus Universitetskor

Koncerten den 1. juli havde hård konkurrence fra et fantastisk, flot sommervejr samt friluftsspil og andre arrangementer. Men de, som valgte at tilbringe en aften i Lønstrup Kirke i selskab med Universitetskoret, fik i hvert fald fuld valuta for pengene.

Fra det øjeblik, hvor de 24 kormedlemmer kom syngende ind i kirken, og til deres sortie på samme måde, kunne vi glæde sig over fremførelsen af et righoldigt program med forskellige sommersange og -salmer. Dirigent Søren K Hansens forståelse for at udnytte kormedlemmernes flotte, rene stemmer og præcision, bevirkede, at det var vellyd i bedste klasse. I nogle af de mere moderne indslag var lydniveauet så højt, at man næsten kunne være lidt bekymret for, om de nyreparerede hvælvinger kunne holde. Det gjorde de naturligvis - og hvor klang det flot!

Søren K Hansen gav en god introduktion til de enkelte værker, og - som en god ting - var der trykte programmer med alle teksterne, så man kunne følge med, hvis man da ikke bare ville læne sig tilbage og nyde korets fantastiske præstationer.

Virkelig en aften, man vil huske!
 
Sankthansaftensarrangementet
ved Spejderborgen


kunne i år for en gangs skyld gennemføres i smukt vejr
Stemningsbillede fra Mårup kirke

hvor der søndag den 22. juni
for 16 gang blev afholdt arrangement
med fortælling om kirken og sted
og efterfølgende Tidebøn.

Sjældent for forholdene på stedet, var der helt stille.

Foruden lærkesangen og korsangen, hørtes kun havets brusen

Kirkeskib tilbage efter en forunderlig rejse


I 1842 skænkede købmand og kirkeejer Axel Rosenkrantz Segelcke, Lønstrup, en skibsmodel til Mårup Kirke. Det var en såkaldt snaubrig, - et krigsskib armeret med 16 kanoner og med en guldmalet, duelignende galionsfigur. Skibet (uden navn) blev ophængt og prydede kirken, indtil  det pludselig forsvandt i september 1970. Tyvstjålet!

En skønne dag dukkede skibet så atter op i horisonten – nærmere betegnet på Brønderslev gamle kro (!).
   Hvordan det er havnet der står hen i det uvisse. Måske har det været betaling for mad  eller drikke?
   Men da arkitekt Tage Poulsen, Brønderslev, en dag var på besøg i kroen for at lykønske en ny ejer, fik han forevist et ramponeret skibsskrog og nogle løse stumper, som ingen vidste, hvor var kommet fra. Han fik det hele med hjem og fandt frem til en modelbygger i Skagen, som godt ville istandsætte skibet.

 

I 1980 var det udstillet i Frederikshavn sammen med andre sejlskibsmodeller i forbindelse med et sejlskibsrace. Her med betegnelsen ”Oprindelse ukendt”. Tage Poulsen ville herefter gerne granske i skibets historie. og han henvendte sig til det daværende ”Vendsyssel Tidende”, som offentliggjorde et billede af skibet, og ad den vej blev installatør Bjarne Simonsen, Skallerup opmærksom på, at det kunne være det forsvundne kirkeskib fra Mårup, hvilket han fik bekræftet ud fra billeder på museet, og kunne gå videre til politiet.  

 

Politiet i Hjørring afhentede skibet, og det kunne identificeres som det eftersøgte,  så man beholdt det for evt. at finde ud af,  hvordan det var kommet til Brønderslev. Men man var uden spor, og efter en periode i politiets varetægt, blev det i 1984 overgivet til Vendsyssel historiske Museum,

 

Her har det så ligget pakket ned, indtil vi i menighedsrådet sidste efterår besluttede at prøve at få det frem i lyset igen.
   Vendsyssel Historiske Museum var velvilligt stemt herfor og efter at sagen har været gennem alle formalia med Nationalmuseet og Aalborg Stift, blev skibet sendt til  ”Bevaringscenter Nordjylland” i Brovst, hvor det har gennemgået en større restaurering. Sejl og rigning er blevet fornyet, malingen er frisket op, og forskellige uoriginale dele (såsom som plast-gardinringe, der var blevet til redningskranse) er blevet fjernet.                                                                                                          

Og nu er det så tilbage på egnen, dennegang dog i Lønstrup Kirke. Det er ophængt i våbenhuset tæt ved tavlen fra Mårup Kirke, hvorpå man mindes de omkomne ved 3 engelske krigsskibes forlis i 1808, bl.a. The Crescent, der havarerede ud for Mårup kirke..

 

 

Hermed håber vi så, at det her kan få en blivende kajplads i mange år.

                                                                                                                                  
Jørn Ottosen 
Kilder:  Bjarne Simonsen og ”Vendsyssel Tidende”

 

Igen i år var der
strålende solskin,
under friluftsgudstjenesten
ved Vennebjerg kirke

Mange af de omkring 80 deltagende foretrak af samme grund at rykke ind i skyggen på pladsen nordvest for Klangshøj.

Også i år medvirkerde KFUM-spejdernes Brass Band fra Hjørring

SKALLERUP KIRKE
I BLÅT


Når Skallerup kirke i den seneste tid har været klædt i blåt, skyldes det, at det under istandsættelsen af tårnet blev konstateret, at det sydvendte murværk var mere medtaget, end det først så ud til at være tilfældet. Det har vist sig nødvendigt, at der foretages en udskiftning af alle fugerne, der nu efterhånden er ved at være fræset ud.
Istandsættelse af Skallerup kirkes tårn

Sidste år blev der foretaget en gennemgående renovering af murværket i Vennebjerg kirkes tårn. I år er turen kommet til kirketårnet i Skallerup. Naturligvis foretages der årligt en repartion af de skader, som den foregående vinter har forårsaget, men med mellemrum er det nødvendigt, at også lidt dyberegående skader repareres. Det sker nu. En del helt eller delvist forvitrede mur- og munkesten udskiftes, nogle af dem formentlig hele 600 år gamle, lige så gamle som tårnet. Murermester Kjel Pedersen, Lønstrup Ny Murerforretning, gik i gang med arbejdet lige efter påske. 

 
Forårskoncerten
i Skallerup kirke

onsdag den 14. maj

trak fulde huse med sit veloplagte program af årstidens sange.

Efter pastafællesspisningen

i Sognegården og børnegudstjenesten i Skallerup kirke den 9. maj var der godt vejr til leg uden for på græsplænen.
 
Også i år
sang Sognekoret
ved en af påskens gudstjenester


Her er der et billede fra gudstjenesten i Lønstrup kirke Skærtorsdag
Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag den 9. marts
 

Ved sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp blev der i Lønstrup den 9. marts indsamlet kr. 3.981,-.
Stor tak til bidragydere og indsamlere.
 

FORFATTERAFTEN
I SOGNEGÅRDENDe cirka 60, der dukkede op til Sogneaften i Sognegården ved Skallerup kirke tirsdag 28. januar til et møde med forfatteren Glenn Ringtved fik en god oplevelse.

Glenn Ringtved fortalte om sin vej ind i den specielle metier og, om hvordan bøgerne bliver til, og hvilke overvejelser, man som forfatter gør ikke gør sig om, hvordan det, man skriver, kommer til at påvirke læserne. Der var stor spørgelyst.

Udover menighedsrådene stod også Friskolen Skallerup og Landsbyrådet som indbydere.

  
Korgulvet i Skallerup kirke

Forrige sommer blev det registreret, at korgulvet i Skallerup kirke havde sat sig. Da man altid har vidst, at der var foretaget begravelser under koret, var der en regulær fare for sammenstyrtning. En foreløbig undersøgelse, der blev foretaget straks, afslørede dog, at der ikke var nogen overhængende fare, at det hele ville brase sammen. Derfor blev en udbedring af skaden sat i bero, indtil man havde et bedre grundlag for at overveje, hvordan man skulle komme videre. En egentlig udgravning kunne komme på tale. 

Den 9. januar fjernede murermester Kjeld Pedersen hele den centrale del af korgulvet, for at museumsinspektør Hans Mikkelsen fra Nationalmuseet kunne foretage et mere kvalificeret skøn over, hvad der skulle foretages. Hans Mikkelsen konstaterede, at der er tale om et forholdsvis stort gravkammer (man kan se dele af murene omkring det), men mente ikke, at der var nogen speciel grund til at foretage en egentlig udgravning. Derfor er der nu støbt et betondæk, der bærer korgulvet, så eventuelle fremtidige sætninger i gravene/kisterne under gulvet ikke længere vil indebære nogen fare for sammenstyrtning.
 


Fra musikgudstjenesten
den 30. oktoberGudstjenesten havde overskriften "Håb for livets fortabte spillemænd"
og havde foruden Sognekoret under ledelse af Hanne Storm, Vrå Folkemusikorkester under ledelse af Eirik Moland, deltagelse af lokale folkedansere.

Nye "beboere" på Klangshøj


Skallerup Vennebjerg Menighedsråd har valgt at lade får afgræsse kirkebakken, i stedet for at slå græs og andet vegetation ned et par gange om året.

Da hegnet ligger indenfor et fredet område og har karakter af naturpleje, har Hjørring Kommune finansieret 50% af projektet.

Gudstjeneste til fods – igen …


Trods regn om formiddagen og truende skyer over middag var der mødt over 20 deltagere op søndag den 1. september til den årligt tilbagevendende ”Gudstjeneste til fods”.

Det blev en dejlig tur i det fantastisk flotte landskab i indlandsklitterne.      
   
Undervejs blev der gjort ophold, hvor der blev  sunget en salme og hvor Peder læste forskellige tekster til eftertanke.
    Da gudstjenesten også var et indslag i ”Havtornefestivalen”, var der indbagt havtorn i kagen til kaffen efter turen. 

Festlig aften
med Kim Sjøgren
i Lønstrup Kirke


Lønstrup Kirke var fyldt, da Mårup menighedsråd af-
holdt den årlige sommerkoncert den 22. august.
Kim Sjøgren er jo kendt både som en professionel vio-
linspiller og en utrolig morsom underholder.
Og de fremmødte oplevede da også begge dele i rigt
mål. Man morede sig over hans tryllerier med violinen,
hans morsomme historier og mimik.
Der var dødsstille under hans virtuose fremførelse af
brudstykker fra klassiske værker. Og da han spillede et
potpourri over kendte melodier fra ”den danske sang-
skat”, kunne man høre folk stilfærdigt nynne med.

Kim Sjøgren blev da også genstand for lang applaus til
slut, hvor han fik overrakt en flaske Lønstrupbjæsk.
                                                                             Jørn Ottosen 
SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045